در حال بارگذاری ...
  • محمد طاهر متش پور در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها، روستاهای منطقه تخت چان با جمعیتی بالغ بر ٧۰ خانوار  از طریق احداث هشت کیلومتر شبکه فشار متوسط، ٢ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و پنج دستگاه پست ٢۵ کیلو ولت آمپر برق دار می شوند.

    وی با بیان اینکه، برق رسانی به مناطق روستایی یکی از مهمترین اولویت های این نهاد است گفت: روستاهای سه داران، مادر مهرگان و چم طلا  این شهرستان برقدار شدند.

    وی افزود: روستای سه داران با هشت خانوار با احداث ٢ کیلومتر شبکه فشار متوسط، پنج کیلومتر شبکه فشار ضعیف و یک دستگاه پست ٢۵ کیلوولت با اعتباری حدود ٣٢۰ میلیون تومان و روستای چم طلا واقع در منطقه کرکی پلدختر با احداث ۱۵۰ متر شبکه فشار متوسط، ۱۰۰ مترشبکه فشار ضعیف و یک دستگاه پست هوایی ٢۵ کیلو ولت آمپری دارای هفت خانوار با اعتباری حدود ۵۰ میلیون تومان برقدار شده اند.

    رییس اداره توزیع برق پلدختر همچننی گفت: برق رسانی به روستای مادر مهرگان دارای پنج خانوار روستایی با احداث یک دستگاه پست هوایی ٢۵ کیلو ولت آمپری و ۱۰۰ متر شبکه فشار ضعیف با اعتباری حدود ۴۰ میلیون تومان انجام شده که در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

  • تازه های خبری