در حال بارگذاری ...
  • ۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی در هرمزگان پرداخت شد

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: از مجموع ۴هزار و ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافته به استان ۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

    یکی از مهم ترین اولویت های دولت تدبیر و امید، توسعه اشتغال پایدار در روستاها است و آئین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از طرحهای دولت در سال ۹۶ به اجرا درآمد که از سال ۹۶ تا کنون ۴هزار و ۸۰ میلیارد ریال (۴۰۸ میلیارد تومان) به استان هرمزگان اختصاص یافته است.

    هادی ابراهیمی در گفت و گو با اظهار داشت: این مبلغ  به ۲ هزار و ۵۱۵ طرح با پیش بینی اشتغال افزون بر هشت هزار و ۶۰۰ نفر پرداخت شده است.

    وی ادامه داد: نظارت بر اعتبار طرح های اشتغال روستایی برای تحقق اهداف طرح به صورت مرحله به مرحله انجام می شود که بر اساس برنامه زمانبندی به صورت مستمر انجام شده و همچنان ادامه می یابد.