در حال بارگذاری ...
  • ضرورت بازنگری در طرح های هادی روستایی انکارناپذیر است

    نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت بازنگری در طرح های هادی روستایی به عنوان یک نیاز ضروری در حوزه روستا توسط بنیاد مسکن، ضرورتی انکارناپذیر است.

    به گزارش خبرنگار ما، فاطمه محمدبیگی در دیدار با معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت: در تهیه و مطالعات طرح هادی افق برنامه ریزی و پیش بینی ها باید گسترده و براساس نیازهای آینده روستاها صورت پذیرد.

    به گفته این نماینده مجلس، برای ادامه پروژه های عمران روستایی باید اعتبارات در نظر گرفته شده به اندازه کافی و مناسب در نظر گرفته شود.

    وی با بیان اینکه عمران و آبادانی روستاها در نهایت منجر به مهاجرت معکوس در این مناطق شده، تصریح کرد: انجام این مساله از عوارض و مشکلات فرهنگی و اجتماعی حاشیه بسیاری از شهرها نیز کاسته و اهتمام بازگشت روستائیان به زنجیره سنتی زندگی هم برکت های فراوانی را در اصلاح فرآیندهای منفی زندگی شهری به همراه داشته است.