در حال بارگذاری ...
 • برخورداری 17 هزار و 500 خانواده عشایر از آب آشامیدنی سالم

  17 هزارو 500 خانوارعشایر امسال از آب آشامیدنی سالم برخوردار می شوند.

  به گزارش خبرنگار ما؛ رئیس سازمان امورعشایر امروز در دوره آموزشی سراسری ابزارهای ارتقاء بهره وری امور عشایر در اصفهان گفت:امسال 18 میلیون یورو معادل 330 میلیارد تومان از بند (ه) تبصره 4 قانون بودجه برای آبرسانی شبکه ایی به امورعشایر اختصاص یافته است.
  کرمعلی قندالی افزود:طرح های آبرسانی به عشایر در قالب 470 طرح در حال اجراست که با بهره برداری از آنها تا پایان سال 63 درصد خانوارهای عشایری کشور از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.
  ایوب درویشی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان هم در این دوره آموزشی بر توانمند سازی نیروها با ارائه آموزش های کارآمد و به روز ,استفاده بهتر از نیروهای جوان و بانوان توانمند همچنین منطقی کردن تعداد نیروها در ادارات و سازمان ها تأکیدکرد.
  جمعیت عشایر کشور ,یک میلیون و 200 هزار نفر است.