در حال بارگذاری ...
  • بهبود کیفیت آب شرب 27 روستای کارون

    کیفیت آب شرب 27 روستای شهرستان کارون بهبود یافت.

    به گزارش خبرنگار ما، مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان کارون گفت : با توجه به آغاز فصل بارندگی ها و احتمال افزایش کدورت آب، شستشو و لایروبی تاسیسات آبرسانی یادگار امام این شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

    عباس حزیه پوران افزود : در این طرح ضمن لایروبی ، شستشو و سرویس ، دستگاه کلریناتور (کلززنی) تاسیسات آبرسانی یادگار امام تعمیر شد.

    وی ادامه داد : با این اقدام آب شرب 27 روستای بخش های مرکزی، سویسه و غیزانیه با جمعیتی بالغ بر چهار هزار نفر بهبود یافت.