در حال بارگذاری ...
  • تامین آب شرب پایدار روستای عباس آباد

    با ساخت مخزن بتنی ۱۰۰مترمکعبی، روستای عباس آباد بخش کمالان از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شد.

    به گزارش خبرنگار ما؛ مخزن بتنی آب شرب روستای عباس آباد بخش کمالان که به همت جهادگران قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه و مشارکت آب و فاضلاب روستایی ساخته شده بود دیروز به بهره برداری رسید.

    با افتتاح این مخزن ۱۰۰مترمکعبی دویست خانوار این روستا از آب شرب پایدار برخوردار شدند.