در حال بارگذاری ...

۶۴۹ واحد مسکن روستایی در حال ساخت برای مددجویان

۶۴۹ واحد مسکن روستایی با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در حال ساخت است.

به گزارش خبرنگار ما، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان گفت: ۴۰ میلیارد ریال انواع خدمات عمرانی از ابتدای امسال تاکنون به مددجویان زیر پوشش این نهاد ارائه شده است.

قباد مبشری افزود: این خدمات عمرانی در قالب خرید، ساخت، تعمیر کلی و جزئی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن مددجویی بوده است.

وی ادامه داد: مهمترین اقدام های عمرانی کمیته امداد استان در این مدت ساخت ۹۲ واحد مسکن روستایی، ۳۵ واحد مسکن شهری و ۶۰ واحد مسکن ایتام است.

مبشری تعمیر کلی و جزئی ۳۱۰ واحد مسکن مددجویی را از دیگر اقدام های عمرانی کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد در این مدت اعلام کرد.

وی عنوان کرد: تکمیل ۳۱ واحد مسکن مددجویی نیمه تمام و ساخت ۱۰۶ سرویس بهداشتی در این مدت از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است.

مبشری گفت: ۶۴۹ واحد مسکن روستایی با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در حال ساخت است.

۱۰۳ هزار و ۷۲۵ نفر در قالب ۴۰ هزار و ۸۲۳ خانوار زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد هستند.