در حال بارگذاری ...
 • کپه کاری مراتع روستا های گوریچه و دره هرد

  عملیات کپه کاری در سطح ۲۰۰ هکتار از مراتع روستا های گوریچه و دره هرد از توابع شهرستان مریوان انجام شد.

  به گزارش خبرنگار ما، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان گفت: عملیات کپه کاری با استفاده از بذر های سازگار با مناطق اقلیمی حوزه سد آزاد در سطح ۲۰۰ هکتار از مراتع فقیر از نظر پوشش گیاهی در روستا های گوریچه و دره هرد با موفقیت اجرا شد.
  شاهرخ محمودی با بیان اینکه کپه کاری رایج ترین روش اصلاح مراتع کوهستانی در کشور است، افزود: تعداد و فاصله چاله ها در مراتع مختلف، متفاوت بوده و معمولا بین یک و نیم تا ۲ متر است و در این طرح بطور میانگین در هر هکتار ۲ هزار و ۵۰۰ چاله برای عملیات حفر شده است.
  محمودی با بیان اینکه اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این پروژه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است، خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.
  محمودی گفت: برای بازدهی بیشترعملیات کپه کاری، طرح با همکاری و همیاری دهیاران، شورا ها و اهالی این روستا ها اجرا و منطقه به مدت یک فصل چرا حفاظت و قرق می شود.
  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان افزود: کپه کاری باعث تقویت پوشش گیاهی، تثبیت خاک، کاهش فرسایش، افزایش ذخیره آبی خاک و تقویت ظرفیت مراتع و افزایش تولید علوفه می شود.
  محمودی گفت: این عملیات، با هدف اصلاح و احیای مراتع تخریب شده، افزایش تولید علوفه، جلوگیری از فرسایش خاک و تقویت جنگل انجام می شود.