در حال بارگذاری ...
  • بیش از ۵هزار سرپرست خانوار روستایی، بدون بیمه

    ۵هزار و ۸۸۱سرپرست خانوار روستایی در شیروان بدون هرگونه بیمه اجتماعی هستند.

    به گزارش خبرنگار ما، فرماندار شیروان در جلسه بررسی آخرین وضعیت بیمه روستاییان و عشایر گفت: تدابیر لازم برای زیر پوشش قرار دادن آنها اندیشیده شده است.
    مرآتی با بیان این که شیروان بیشترین تعداد بیمه شدگان روستایی استان را دارد گفت: ۳۸درصد جمعیت شهرستان یعنی حدود ۶۰هزار نفر روستایی هستند که تاکنون ۵۶درصد جامعه هدف بیمه روستایی شیروان محقق شده است.