در حال بارگذاری ...
 • پوشش ۱۰۱ هزار خانواده همدانی در صندوق بیمه اجتماعی روستایی

  رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایی و عشایری استان همدان گفت: بیش از ۱۰۱هزار خانواده در استان همدان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایران هستند.

  مهدی سماواتی درگفت وگو با خبرنگار ما، اظهارکرد: باید سهمیه ای که به تفکیک شهرستان ها از ابتدای سال  برحسب افراد سرپرست فاقد بیمه ای مشخص شده جذب کنیم.

   وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۱ هزار خانوار در استان همدان تحت پوشش این صندوق قرار دارند، ادامه داد: از این تعداد نزدیک به ۴۳۰۰ خانواده از مزایای مستمری ماهیانه صندوق ازقبیل ازکارافتادگی فوت و مستمری بازنشستگی بهره مند هستند که درسال گذشته استان همدان رتبه دوم کشوری به لحاظ ثبت نام و تمدید کسب کرد.

  سماواتی یادآور شد: شهرستان رزن درحال حاضر بیش از ۵۷۰۰ خانواده را تحت پوشش این صندوق دارد و نزدیک به ۲۵۰ خانواده ازمستمری ماهانه صندوق بهره مند هستند.

  وی افزود: درحال حاضر شهرستان رزن نسبت به سایر شهرستانها رتبه ۱۰ استان را داردکه توانسته ۲۰ درصد از سهمیه را محقق کند.

  رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایی و عشایری استان همدان گفت: ۱۶۰۰ نفر سهمیه شهرستان بوده که ۲۰ درصد را جذب کردیم و در سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ خانواده تحت پوشش بودند که ۷۰ درصد جذب کرده بودیم.

  وی ادامه داد: امیدواریم با برگزاری این جلسه و اقداماتی که تأکید شده تا انتهای سال سهمیه را به ۸۰ درصد برسانیم.