در حال بارگذاری ...
 • سالانه برای 20 میلیون جمعیت روستایی کشور 3 هزار میلیارد تومان هزینه می شود

  معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به لزوم توجه و اهمیت حوزه سلامت گفت: سالانه برای 20 میلیون جمعیت روستایی کشور 3 هزار میلیارد تومان هزینه می شود.

  به گزارش خبرنگار ما، کوروش فرزین در آئین تکریم و معارفه مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان در کانون طه شهرستان گرگان اظهار کرد: سالانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان در حوزه سطح یک روستایی از محل منابع یک درصد مالیات بر ارزش افزوده وزارت بهداشت برای ۲۰ میلیون جمعیت روستایی کشور هزینه می شود که معادل 50 درصد جمعیتی افراد زیرپوشش بیمه سازمان است.

  وی با تاکید بر اینکه حوزه سلامت یکی از بخش های خاص در کشور است، تصریح کرد: هر جا وضعیت سخت تر و بحرانی تر می شود ارزش حوزه سلامت بیشتر می شود، اعتبارات حوزه سلامت جزو منابع عمومی است و نباید دستخوش تغییر شود.

  سازمان های بیمه گر در خط اول پاسخگویی به مردم قرار دارند

  معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه سازمان های بیمه گر در خط اول پاسخگویی به مردم قرار دارند، افزود: اگر قرار است منابع به درستی هدایت شود باید از کانال بیمه عبور کند که توجه به این مهم لازم است چراکه مدیریت منابع به عهده سازمان های بیمه گر است.

  فرزین با اشاره به لزوم توجه و اهمیت حوزه سلامت گفت: سالانه برای 20 میلیون جمعیت روستایی کشور 3 هزار میلیارد تومان هزینه می شود در این شرایط جا دارد که هزینه های حوزه شهری، پزشک خانواده و نظام ارجاع را تحت کنترل درآوریم تا خدمات خوبی به مردم ارائه شود.

  وی با بیان اینکه خدمات حوزه سطح یک فقط خدمات درمانی نیست، ابراز کرد: بسته ای از خدمات شامل پیشگیری، واکسیناسیون، بیماریابی و هزینه هایی که ممکن است افراد به سمت عدم آگاهی به دنبال آن نروند در حوزه پزشک خانواده قابل پیگیری است.

  گلستان پایلوت بسیاری از طرح های بزرگ بیمه سلامت بوده است

  معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به محرومیت استان تهران در ارائه خدمات سطح یک افزود: اگر خدمات در سطح یک مدیریت شود حجم بار اورژانس های کشور پایین می آید و خدمات بهتری و بیشتری به مردم ارائه می شود.

  فرزین با اشاره به اینکه استان گلستان ظرفیت های خوبی برای الگوسازی در سطح کشور دارد، گفت: استان گلستان پایلوت بسیاری از طرح های بزرگ بوده است که این مهم به دلیل هماهنگی دقیق بین ارکان حوزه سلامت استان بوده است.