در حال بارگذاری ...
 • ظرفیت های مناطق روستایی برای اشتغالزایی به کار گرفته شود

  مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین گفت: روستاهای استان قزوین ظرفیت های زیادی برای تولید و اشتغال دارند و در صورت فراهم نمودن زیرساخت ها می توان گام های بلندی برای اشتغالزایی در آنها برداشت.

  کرم نجفی در جریان بازدید از پارک علم و فناوری استان قزوین، افزود: باید از ظرفیت های علمی موجود برای حل مسائل و مشکلات روستاهای استان و اشتغالزایی در آنها استفاده کرد.

  مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان در اقتصاد دانش محور، موتور محرک هستند، بیان کرد: پارک های علم و فناوری با هدف توسعه کسب و کارهای دانش بنیان تشکیل شده اند و باید از ظرفیت آنها برای توسعه این کسب و کارها در مناطق روستایی استفاده شود.

  وی افزود: زیرساخت ها و امکانات موجود در پارک علم و فناوری عامل پیوند دانش با حوزه اجرایی هستند و در نهایت موجب تسریع در توسعه اقتصادی مناطق مورد نظر می شوند.

  نجفی ادامه داد: امیدواریم با استفاده از ظرفیت این پارک بتوانیم گام های بلندی را برای حل مشکلات جامعه روستایی استان برداشته و با فعال سازی ظرفیت های آنها به سمت اشتغالزایی در این مناطق حرکت کنیم.

  در این جلسه در خصوص برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و خلاقیت ویژه دهیاران استان، راه اندازی مراکز خلاقیت در شهرستان ها، انتخاب یکی از روستاهای استان به عنوان پایلوت طرح روستای سبز و امکان سنجی استفاده از بیوگاز در تولید برق در مناطق روستایی استان بحث و تبادل نظر شد.