در حال بارگذاری ...
 • ۳۰ درصد بیمه شدگان صندوق بیمه روستایی شیروان زن هستند

  معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار شیروان گفت: هم اینک ۳۰ درصد از بیمه شدگان صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر این شهرستان که بیش از سه هزار نفر می شود، زن هستند.

  مهرداد ایزانلو در نشست بررسی پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شیروان اظهار داشت: ۹ هزار و ۶۰۰ نفر در این شهرستان عضو صندوق بیمه روستایی و عشایری هستند که از این تعداد ۷۰ درصد مرد هستند.

  وی با اشاره به استقبال بانوان روستایی شیروان از این بیمه در سال جاری گفت: در دولت تدبیر و امید پوشش های این بیمه، گسترش یافته بطوریکه هم اکنون این بیمه شامل بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازماندگان و نقل و انتقال سوابق بیمه ای می شود.

  ایزانلو افزود: در شرایطی که دولت دو برابر حق بیمه عشایر و روستائیان را تامین می کند استقبال بیشتر از این هم خواهد شد زیراکه ۷۰ درصد حق بیمه را دولت پرداخت می کند.

  معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار شیروان با بیان اینکه از مجموع کل بیمه شدگان ۳۲۰ نفر مستمری بگیر شامل از کارافتاده، بازنشسته و بازمانده هستند گفت: جامعه هدف این شهرستان برای پوشش بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر، ۱۷ هزار و ۲۰۰ خانوار است.

  ایزانلو با تاکید بر افزایش بیشتر این بیمه برای روستاییان و عشایر گفت: صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تنها صندوقی است که شرایط خوبی را برای کشاورزان، روستاییان و عشایر فراهم کرده است.

  وی گفت: در این زمینه نیاز است که خبرنگاران، مسئولان، دهیاران و شوراها در معرفی بهتر این بیمه  تلاش گسترده ای داشته باشند.

  هم اکنون ۶۸ هزار نفر جمعیت مشتمل بر ۱۸ هزار خانوار در نواحی روستایی شیروان سکونت دارند.

  شهرستان شیروان ۱۰۵ هزار هکتار عرصه کشاورزی و باغی و ۱۲ هزار بهره بردار دارد