در حال بارگذاری ...
 • البرز در رشد جمعیت روستایی پیشتاز است

  استاندار البرز با اشاره به افزایش ۳.۳ درصدی جمعیت روستایی البرز، گفت: بر اساس گزارش های اخذ شده، البرز تنها استانی است که با رشد جمعیت روستایی مواجه بود درحالی که این رقم در متوسط کشوری به منفی ۷ رسیده است.

  عزیز اله شهبازی در نشست کارگروه زیربنایی البرز افزود: بسترسازی برای مانایی جمعیت در روستاهای البرز مورد توجه ویژه ای قرار گرفت.

  وی اظهار داشت: با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شد اکنون با رشد جمعیت روستایی و استقبال برای روستانشینی رو به رو هستیم و باید همچنان به تقویت زیرساخت های این بخش توجه کنیم.

  وی ادامه داد: طرح پهنه بندی حریم شهر جدید هشتگرد، به توجیه بیشتری نیاز دارد و سوالات بسیاری در خصوص آن مطرح است که ضرورت دارد در کمیته ای تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
  استاندار البرز گفت: در خصوص اراضی قولنامه ای و احداث بناهای کارگری نیز باید براساس قانون عمل شود.

  در استان سه میلیون نفری البرز ۲۷۷ روستا وجود دارد .

  بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ سهم جمعیت شهری استان البرز  از ۹۰.۵ درصد در سال ۹۰ به ۹۲.۶درصد و جمعیت روستایی استان نیز از ۹.۵ درصد در سال ۹۰ به ۷.۴ درصد رسید.

  ضریب شهر نشینی استان البرز در تیرماه امسال بالغ بر ۹۲.۶ درصد عنوان شده بود.