در حال بارگذاری ...
 • سند توسعه اشتغال روستایی استان بوشهر تدوین شود

  استاندار بوشهر گفت: سند توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی این استان با محوریت اسناد فرادستی تدوین شود.

  عبدالکریم گراوند در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر که با دستور کار تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی استان بوشهر برگزار شد افزود: همکاری دانشگاه با دستگاه های اجرایی این استان در تدوین سند یاد شده نشان از پیوند خوب دانشگاه با ادارات است.

  وی بیان کرد: در این ارتباط نیاز است دانشگاه خلیج فارس با تداوم همکاری مطلوب خوب سند توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی استان بوشهر، پیشتاز و پیشگام در طرح های مطالعاتی باشد.

  گراوند ادامه داد: توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی باید در قالب یک سند علمی محقق شود و مطالعات تطبیقی هم در این حوزه هم مد نظر قرار گیرد.

  استاندار بوشهر گفت: یکی دیگر از اسناد مهم استان بوشهر سند اقتصاد دانش بنیان است که می تواند در تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی هم یک منبع مهم باشد.

  گراوند بر ضرورت اجرایی و عملیاتی شدن اسناد تدوین شده در حوزه اقتصادی و اشتغال زایی بیان کرد: سند توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی باید برای اجرا در اختیار فرمانداران و دهیاران قرار گیرد.

  وی افزود: به منظور بهره مندی از نظرها و پیشنهادهای کارشناسان دستگاه های اجرایی، ادارات کل استان پیشنهادهای خود در مورد سند توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی استان بوشهر را در اختیار مجری طرح قرار دهند.

  استاندار بوشهر یادآور شد: سند اقتصاد دانش بنیان استان بوشهر هم اکنون در شورای عالی انقلاب فرهنگی است که نهایی شدن آن می‎تواند چشم اندازی برای سایر سندهای استان بوشهر بویژه در حوزه اشتغال و اقتصاد باشد