در حال بارگذاری ...
 • ۴۸ محصول استاندارد کشاورزی توسط زنان روستایی تولید شده است

  معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در جریان استاندارد سازی محصولات کشاورزی تاکنون زنان روستایی توانسته اند ۴۸ محصول استاندارد تولید کنند.

  به گزارش خبرنگارما، معصومه ابتکار در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در جریان استاندارد سازی محصولات کشاورزی تاکنون زنان روستایی توانسته اند ۴۸ محصول استاندارد تولید و به راحتی بازاری برای صادارت محصول خود نیز پیدا کنند.

  معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه استانداردسازی محصولات کشاورزی از سال ۹۶ با هدف توانمندسازی زنان روستایی و کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی اجرایی شده است، افزود: در حوزه آموزش زنان روستایی نیز گام های مؤثری برداشته شده است.

  وی تصریح کرد: این طرح علاوه بر بحث سلامت، امنیت غذایی و حفظ محیط زیست نقش مهمی در توانمند سازی زنان و اشتغال دارد.

  ابتکار با تاکید بر اینکه چند طرح توان افزایی زنان سرپرست خانوار در سطح کشور در حال اجراست، بیان کرد: طرح آموزش و آشنایی زنان سرپرست خانوار با مهارت های عمومی و مهارت های تخصصی کسب و کار برای ۱۲ هزار زن سرپرست خانوار کشور در حال اجراست.

  معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده موضوع حمایت سرمایه گذاران از توانایی های زنان سرپرست خانوار را مهم دانست و عنوان کرد: بعد از آموزش باید بازاریابی نیز مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان امیدوار بود که اشتغال پایدار برای زنان محقق می شود.

  وی طرح توسعه فعالیت های ترویج داروهای گیاهی و همچنین طرح توان افزایی زنان روستایی با موضوع بوم گردی را از برنامه های در دست اجرا معرفی کرد و گفت: این طرح ها به صورت مستمر توسط گروه های کارشناسی مورد رصد قرار خواهند گرفت.

  ابتکار با بیان اینکه تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور سه و نیم میلیون نفر است، افزود: همه آنها نیاز به اشتغال و حمایت ویژه ندارند. سازمان های مردم نهاد، دانشگاه ها و بخش خصوصی می توانند کمک خوبی در اجرای این طرح ها باشند.