در حال بارگذاری ...
 • مدیریت ریسک به مدیران تعاونی های تولید روستایی گیلان آموزش داده شد

  مدیر تعاون روستایی گیلان گفت: دوره آموزشی مدیریت ریسک برای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره تعاونی های تولید روستایی استان برگزار شد.

  امین گیلانشاهی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: با برگزاری دوره آموزشی بیمه محصولات کشاورزی و مدیریت ریسک ویژه تعاونی های تولید روستایی استان گیلان، ۲۵ نفر از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره تعاونی های تولید روستایی آموزش های لازم را فرا گرفتند.

  وی افزود: با توجه به این که خسارات مکرر ناشی از تغییرات اقلیمی و عوامل حادثه ساز ، توسعه و ترویج فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی امری ضروریست، بنابر این نسبت به برگزاری دوره آموزشی بیمه محصولات کشاورزی و مدیریت ریسک ویژه تعاونی های تولید روستایی گیلان اقدام شده است.

  مدیر تعاون روستایی گیلان خاطر نشان کرد: این دوره با هدف توانمندسازی و ارتقاء سطح آگاهی مدیران تعاونی های تولید روستایی در زمینه اولویت های نظام بیمه محصولات کشاورزی و عوامل ریسک در این شاخه، توسعه فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی در بین مولدین کشاورزی، کارگاه آموزشی بیمه محصولات کشاورزی و مدیریت ریسک با همکاری بانک کشاورزی استان برگزار شد.

  وی بیان داشت: در این کارگاه آموزشی کارشناسان بخش بیمه محصولات کشاورزی ، بانک کشاورزی گیلان مباحث مورد نظر درباره مدیریت ریسک و بیمه محصولات باغی ، مدیریت ریسک، بیمه محصولات زراعی، مدیریت ریسک و بیمه دام و طیور  آبزیان ارائه دادند.

  گیلانشاهی با تاکید بر ضرورت توجه به بیمه محصولات کشاورزی اظهار داشت: تنها راه حمایت از کشاورزان در صورت بروز خسارت به محصولات باغی و دامداری، بیمه این محصولات از سوی آنان است، بنابر این اقدام به موقع برای انجام بیمه محصولات کشاورزی و دامداری اهمیت بسزایی دارد.