در حال بارگذاری ...
 • ۲۲۷ مستمری بگیر روستایی و عشایر قزوین وام دریافت می کنند

  ۲۲۷ مستمری بگیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین امسال تسهیلات ارزان قیمت دریافت خواهند کرد.

  سعید رضایی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار ما، هدف از اجرای این طرح را اهمیت توجه به وضعیت رفاهی مستمری بگیران صندوق دانست و تصریح کرد: مدیران صندوق  پیشبرد دو برنامه راهبردی را بصورت همزمان برای بیمه شدگان و مستمری بگیران خود در نظر گرفته اند که ابتدا شامل ایجاد تنوع در سبد خدمات و مزایای بیمه ای و سپس برنامه افزایش تسهیلات رفاهی برای خانواده مستمری بگیران و خدمات گیرندگان صندوق است.

  رضائی افزود: اگرچه شاید این گونه تسهیلات بانکی تکافوی نیاز این قشر شریف را نکند اما مسوولان صندوق معتقدند این وام حتی اگر بتواند گره کوچکی از زندگی مستمری بگیران باز کند گام مثبتی خواهد بود که باید هر سال ادامه پیدا کن و قطع نشود.

  وی یادآور شد: در حال حاضر ۱۶۰۰ خانوار در سه بخش بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر استان قزوین مستمری ماهانه دریافت می کنند که در مرحله اول اجرای طرح ۲۲۷ خانوار مشمول بهر مندی از تسهیلات وام خواهند شد.

  استان قزوین دارای ۸۰ هزار بهره بردار کشاورزی (کشاورز) است و همچنین ۳۳۶ هزار نفر از جمعیت این استان در روستاها زندگی می کنند.

  ۲ هزار و ۱۰۰ خانوار عشایری نیز در استان قزوین زندگی می کنند.