در حال بارگذاری ...
  • 150 روستای ریگان در محاصره ریزگردها

    فرماندار ریگان گفت: گرد و غبار شدید به همراه ریزگردها، 150 روستای این شهرستان را در محاصره شدید قرار داده است.

    امین باقری در گفت وگو با خبرنگار ما در ریگان با اشاره به شدت بالای ریزگردها در این شهرستان اظهار داشت: گرد و غبار شدید به همراه ریزگردها 150 روستای این شهرستان را در محاصره شدید قرار دارده است.

    وی با بیان اینکه ریزگردها علاوه بر کندی عبور و مرور در محور ترانزیتی ریگان - چابهار راه ارتباطی 64 روستا را مسدود کرده است، اظهار کرد: گرد و غبار شدید و طوفان شدید شن در هفته گذشته 30 میلیارد تومان به شهرستان ریگان خسارت وارد کرد.

    فرماندار ریگان بیان داشت: کانون های بحران فرسایش بادی در شهرستان ریگان در حال افزایش است که این امر بر هجوم شن های روان بر روستاهای این شهرستان افزوده است.