در حال بارگذاری ...
 • سرما به مزارع کشاورزی دزفول خسارت زد

  مدیر اداره جهاد کشاورزی دزفول با بیان اینکه سرمای شدید در این شهرستان به مزارع و باغات خسارت وارد کرده است، گفت: در حال جمع بندی خسارت های واردشده هستیم.

  احمد زارعی در گفت وگو با خبرنگار ما، با اشاره به رخداد سرمای شدید در شهرستان دزفول اظهار کرد: در طول هفته گذشته شهرستان دزفول با سرمای شدید و تقریبا بی سابقه ای مواجه شد و در برخی از روزها این شهرستان دمای زیر صفر را نیز تجربه کرد.

  وی افزود: با توجه به رخداد سرمای شدید در دزفول برخی از مزارع سیب زمینی، سبزی و صیفی و همچنین بخشی از باغ های مرکبات این شهرستان سرمازده شدند و خسارت دیدند.

  مدیر اداره جهاد کشاورزی دزفول تصریح کرد: در حال حاضر و با توجه به شرایط به وجود آمده، در حال بررسی و جمع بندی نهایی خسارت یخ زدگی مزارع و باغات شهرستان هستیم و پس از جمع بندی، میزان خسارت واردشده را به اطلاع کمیته بحران خواهیم رساند.

  زارعی بیان کرد: هر محصول کشاورزی یک آستانه تحمل در برابر سرما دارد و بیشتر محصولات کشت شده در دزفول تحمل دمای زیر صفر را ندارند و در طول هفته گذشته دزفول روزهایی با دمای زیر صفر را تجربه کرد و این مساله باعث بروز خسارت هایی به محصولات کشاورزی شد.

  وی خاطرنشان کرد: شدت و مدت زمان سرما در گیاهان اثر تخریبی متفاوتی را دارد و از این رو با توجه شرایط دمایی شهرستان دزفول باید دید که سرما تا چه میزان توانسته به مزارع و باغ های مرکبات آسیب وارد کند