در حال بارگذاری ...
  • طرح آبرسانی به روستاهای شمال بندرعباس بهره برداری شد

    طرح آبرسانی به روستاهای شمال بندرعباس با حضور وزیر نیرو و استاندار هرمزگان بهره برداری شد.

    وزیر نیرو در آیین بهره برداری از طرح آبرسانی به شمال شهر بندرعباس اظهار داشت: این طرح با هدف ایجاد پایداری منابع آبی روستاهای شمال شهر بندرعباس اجرایی شد.

    رضا اردکانیان بیان داشت: این طرح دربرگیرنده شهر تازیان و ۴۴ روستای شمال شهر بندرعباس شده که جمعیتی افزون بر ۱۰۲ هزار نفر را شامل می شود.

    وزیر نیرو در راستای پویش الف ب ایران وارد هرمزگان شده و با حضور وی بهره برداری از سد سرنی آغاز شد.