در حال بارگذاری ...
  • افتتاح ۳فرستنده کم قدرت روستایی در راور

    مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان و معاونین وی، اولین روز کاری سال جدید را با افتتاح ۳فرستنده کم قدرت روستایی و دیجیتال در شهرستان راور آغاز کردند.

    به گزارش خبرنگار ما، سلطانی معاونت فنی صداوسیمای مرکز کرمان گفت: ایستگاه قنات گرم 10روستای مجاور و ایستگاه روستای گورکانی و گزک نیز 3روستا را پوشش می دهند.
    سلطانی افزود: برای راه اندازی هر ایستگاه 250میلیون تومان از محل بودجه های فرمانداری راور و با مشارکت صداوسیمای مرکز کرمان و در مجموع 750میلیون تومان هزینه شده است.
    وی افزود: با راه اندازی این ایستگاه ها اهالی این روستاها از 18کانال تلویزیونی و 18کانال رادیویی بهره مند شدند.