در حال بارگذاری ...
  • ضدعفونی واحدهای مسکونی روستاهای دامغان

    70 واحد مسکونی در روستاهای طزره دامغان ضدعفونی شد.

    به گزارش خبرنگار ما، صیدی دهیار روستا طزره دامغان گفت: واحد های مسکونی و معابر و خیابانها برای مقابله با ویروس کرونا ضد عفونی شد.
    وی افزود: برای مقابله با ویروس کرونا در دو مرحله ماسک و مواد ضدعفونی کننده هم بین مردم توزیع شده است.