در حال بارگذاری ...
  • خدمات رسانی سپاهیان در روستاهای موران گرمی

    نیروهای سپاه ناحیه گرمی با حضور در روستاهای دور افتاده، مرزی و محروم منطقه موران ضمن ضد عفونی کردن معابر و منازل، اقلام بهداشتی و غذایی نیز بین اهالی توزیع کردند.

    به گزارش خبرنگار ما؛ نیروهای سپاه ناحیه گرمی با حضور در روستاهای دور افتاده، مرزی ومحروم منطقه موران ضمن ضد عفونی کردن معابر و منازل، اقلام بهداشتی و غذایی توزیع کردند.