در حال بارگذاری ...
 • تشکیل انجمن میراث فرهنگی روستایی در گناباد

  رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گناباد از تشکیل 16 انجمن میراث فرهنگی روستایی در این شهرستان خبر داد.

  رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی گناباد از تشکیل 16 انجمن میراث فرهنگی روستایی در این شهرستان خبرداد و گفت: در این شهرستان 19 روستا در بخش مرکزی و 22 روستا در بخش کاخک واجد شرایط تشکیل انجمن میراث فرهنگی  شناسایی شده است.

  علیرضا شناسایی ادامه داد: تاکنون در 7 روستا شامل گیسور، قوژد، رهن، باغ آسیا، نوقاب، عزیز آباد از بخش مرکزی و در 9 روستا شامل سنو، زیبد، گوهردشت، زو صالح آباد، تک میدان، رضو، نجم آباد، کلات، بهاباد از بخش کاخک انجمن میراث فرهنگی روستایی تشکیل شده است.

  وی تصریح کرد: هم چنین در روستاهای نوده پشنگ، نوده گناباد، بیمرغ، اروک، خیبری، دلویی، حاجی آباد، بیلند، بهاباد، ریاب، روشناوند و شوراب در بخش مرکزی، روستاهای زیرجان، نوده میر محراب، سر آسیاب، سقی، روچی، شیراز آباد، درب صوفه، ایدو، دیسفان، خانیک، شهاب، استاد، کلاته شمس در بخش کاخک شهرستان گناباد انجمن میراث فرهنگی تشکیل نشده است.

  گفتنی است، از شهرستان گناباد 145 اثر، محوطه و تپه تاریخی، طبیعی و میراث ناملموس در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.