در حال بارگذاری ...
 • روستاها در حال تبدیل به کانون اصلی کرونا

  نماینده وزیر بهداشت در امور بیماری کرونا در استان های مازندران و گلستان گفت: کانون آلودگی به روستا های استان مازندران منتقل شد که باید هر چه سریعتر این زنجیره قطع شود.

  به گزارش خبرنگار ما، نماینده وزیر بهداشت در امور بیماری کرونا در استان های مازندران و گلستان با ابراز نگرانی از شیوع ویروس کرونا در روستا های استان خاطر نشان کرد: کانون آلودگی به روستا های استان مازندران منتقل شد که باید هر چه سریعتر این زنجیره قطع شود.
  دکتر ناصحی ادامه داد: در برخی مناطق استان مازندران از جمله تنکابن 55 درصد بیماران در شهر و 45 درصد در روستاها، شهرستان نکا 51 درصد بیماران در روستاها و  49 درصد در شهر، ساری و قائم شهر نیز حدود 75 درصد در شهر و 25 درصد در روستاها، آمل 63 درصد در شهر و 37 درصد در روستاها، میاندرود 80 درصد در روستاها و 20 درصد در شهر و محمودآباد نیز حدود 70 درصد بیمارانشان در روستاها بودند که این آمار نشاندهنده زنگ خطر شیوع کرونا در روستاهای استان می باشد.
  او از مسافران و همینطور بومی روستا ها خواست از سفر کردن به روستا های مازندران خودداری کنند.
  ناصحی از همه کسانی که علائم بیماری دارند خواست از خود درمانی و مراجعه بی مورد به داروخانه ها و سرگردانی در سطح شهر ها بپرهیزند و فقط به مراکز درمانی یا پزشک خانواده خود مراجعه کنند.
  نماینده وزیر بهداشت با اشاره به اینکه مردم حتما" موارد بهداشتی و فاصله فیزیکی را رعایت کنند تا این بیماری هر چه زودتر ریشه کن شود تاکید کرد: در صورت رعایت نکردن، زمان این بیماری طولانی خواهد شد.