در حال بارگذاری ...
  • تخلیه آب از سطح ۶۱۰۰ هکتار اراضی کشاورزی مناطق سیل زده

    مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، آخرین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در استان های سیل زده اخیر را تشریح کرد.

    به گزارش خبرنگار ما به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد موسوی اظهار داشت: تخلیه آب از سطح ۶۱۰۰ هکتار اراضی کشاورزی، مرمت و بازگشایی ۱۵۳ کیلومتر جاده بین مزارع، تامین و توزیع  ۲۰۰ تن علوفه، ۵۰ تن آرد و ۱۴۰ پاکت سیمان، بخشی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در استان های سیل زده اخیر یعنی فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، کرمان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی بوده استَ.

    مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: دفن بهداشتی ۲۳۹۵ راس دام و ۱۱۴۶۰ قطعه طیور، جابجایی موقت ۲۳۹۵ راس و درمان ۵۸ راس دام، سمپاشی ۷۹۰ واحد و ضدعفونی ۶۴۴۰ متر مربع اماکن دامی، واکسیناسیون ۵۶۰۰ راس دام، تهیه و توزیع ۵ هزار دوز واکسن، بخش دیگری از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در استان های یاد شده بوده است.