در حال بارگذاری ...
  • غرق شدن دو دختر در روستای گوجگ سیریک

    بخشدار مرکزی سیریک گفت: غرق شدن در رودخانه جان دو دختر را در روستای گوجگ سیریک را گرفت.

    به گزارش خبرنگار ما، بخشدار مرکزی سیریک افزود: متاسفانه دو دختر بر اثر غرق شدن در رودخانه مرگ جان خودشان را از دست دادند.
    عباس جهان الدینی افزود: این دو دختر حدودا ۱۴ و ۱۸ ساله اهل و ساکن روستای سرزه بودند که همراه خانواده برای تفریح به روستای گوجگ در محدوده رودخانه این منطقه رفته بودند که غرق شدند.
    جهان الدینی گفت: روستای سرزه در همسایگی روستای گوجگ قرار دارد است.