در حال بارگذاری ...
 • گازکشی به روستاهای محروم

  ساکنان 16 روستای استان مرکزی در سال گذشنه از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

  به گزارش خبرنگار ما؛ مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: ۱۶ روستای این استان سال گذشته گازرسانی شد و ساکنان این مناطق از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

   سمیعی افزود: ساکنان ۹۹۳ روستای استان تاکنون از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند که ۹۸ و ۵۶ صدم درصد جمعیت روستایی استان مرکزی را شامل می شود.

  وی ادامه داد:۱۴هزار و ۴۲۸ مشترک جدید گاز پارسال در بخش های مختلف خانگی و تجاری به مشترکان شرکت گاز این استان افزوده شده است؛ همچنین پارسال ۹هزار و ۷۴۵ مشترک جدید استان در مناطق شهری و چهار هزار و ۶۸۳ مشترک در روستاهای استان مرکزی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

  مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: ۳۴۲ کیلومتر شبکه گاز و هفت هزار و ۶۷۱ علمک گاز در شهرها و روستاهای استان مرکزی نصب شده است و شبکه گاز استان به ۱۰هزار و ۵۸۲ کیلومتر و انشعابات گاز به ۲۹۲ هزار و ۳۰۴ انشعاب گاز رسید.

  سمیعی با بیان اینکه شش میلیارد و ۹۶۱ میلیون متر مکعب گاز در بخش های مختلف استان مرکزی مصرف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن پنج درصد افزایش یافته است، افزود:  پنج میلیارد و ۱۸میلیون متر مکعب از مجموع این رقم در بخش صنایع و یک میلیارد و ۹۴۳ میلیون متر مکعب در بخش خانگی، تجاری و حمل ونقل به مصرف شده است.

  ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۸ و ۵۶ صدم درصد جمعیت روستاهای استان مرکزی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.