در حال بارگذاری ...
 • ۴۷۰ روستای در معرض سیل در سیستان وبلوچستان وجود دارد

  معاون امور عمرانی استاندار سیستان وبلوچستان گفت: بر اساس مطالعات انجام شده پژوهشکده سوانح طبیعی، ۴۷۰ روستای در معرض سیل در سیستان وبلوچستان وجود دارد که از این تعداد ۳۲۹ روستا مطالعه شده اند و طرح های ایمن سازی برای ۵۳ روستای آسیب دیده مطالعه و ارائه شده است که شامل جابجایی روستاها، مرتفع سازی و اجرای دایک حفاظتی می باشد.

  بیجار در جلسه بررسی طرح های ایمن سازی روستاهای آسیب دیده از سیل دی ماه سال گذشته افزود: جابجایی ۵۳ روستا برای جلوگیری از آسیب سیل کار ساده ای نیست و وابستگی های سنتی افراد ساکن در روستاها این جابجایی را نمی پذیرد اما از سویی پذیرش خطر برای افراد ساکنین این روستا نیز قابل قبول نمی باشد.

  وی اظهار داشت: در جابجایی روستاها علاوه بر ساکنین، تاسیسات آب، برق و سایر مراکز خدمات رسانی و امکانات را باید در نظر بگیریم که با توجه به همه این مسایل، بعید است که نظر کارشناسی به جابجایی روستاها رای دهد. لذا باید سازه هایی را تعریف کنیم که از این روستاها محافظت کنند.

  معاون امور عمرانی استاندار سیستان وبلوچستان بیان داشت: عملیات اجرایی ایمن سازی در تعداد زیادی از این روستاها در منطقه دشتیاری و پلان باید به صورت ویژه و در اسرع وقت انجام شود.

  وی گفت: طرح های مرتفع سازی و اجرای دایک های حفاظتی مورد کارشناسی بیشتر و تایید بنیاد مسکن قرار گیرد تا مقدمات اجرایی شدن طرح های مزبور در ۵۳ روستای مذکور با مسئولیت بنیاد مسکن فراهم شود.