در حال بارگذاری ...
 • سیل ۸۱.۷ میلیارد ریال به عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی سمنان خسارت زد

  رییس اداره کنترل سیل و آبخوان داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: سیل فروردین امسال ۸۱ میلیارد و ۷۰۱ میلیون ریال به عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی این استان خسارت زد.

  به گزارش خبرنگار ما، محمد رضا رجبی ابراز داشت: سیلاب در مسیر حرکت خود به دلیل سرعت بالا موجب تخریب اراضی کشاورزی و عرصه های مرتعی و در نتیجه فرسایش خاک می شود.

  وی ادامه داد: بیشترین خسارت به عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی ناشی از سیل فروردین امسال به ترتیب مربوط به شهرستان شاهرود و مهدیشهر است.

  وی بیان کرد: سیل فروردین امسال ۴۲ میلیارد و ۹۷۸ میلیون ریال به عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی شهرستان شاهرود و ۲۱ میلیارد و ۱۶۳ میلیون ریال به عرصه های منابع طبیعی مهدیشهر خسارت زد.

  رییس اداره کنترل سیل و آبخوانداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: سه میلیون و ۷۰ متر مکعب سیلاب ناشی از بارش های فروردین امسال در سازه های آبخیزداری کنترل شد که بیشترین حجم کنترل سیلاب به وسیله سازه های آبخیزداری در فروردین امسال مربوط به شهرستان مهدیشهر و گرمسار بود.

  وی خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۶۲۵ هزار مترمکعب سیلاب در مهدیشهر و ۶۴۰ هزار مترمکعب سیلاب در شهرستان گرمسار به وسیله سازه های آبخیزداری مهار و کنترل شد.

  وی یادآور شد: سیل فروردین امسال سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به سازه های آبخیزداری استان مانند بند خاکی و بند سنگ و ملات خسارت وارد کرد و بیشترین خسارت به سازه های آبخیزداری ناشی از سیل فروردین امسال مربوط به شهرستان آرادان است.

  رییس اداره کنترل سیل و آبخوانداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: ۸۷ میلیارد و ۷۷۱ میلیون ریال مجموع برآورد خسارت ناشی از سیل فروردین امسال به سازه های آبخیزداری، عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی و بناهای در مسیر سیلاب است.

  بیش از ۹۶ درصد استان سمنان در حوزه اصلی فلات مرکزی قراردارد و دارای مساحتی بیش از ۹ میلیون هکتار است.