در حال بارگذاری ...
 • عواقب سیل دی ماه بلوچستان

  پس از سیل بلوچستان با پیشروی گودال های عمیق به سمت روستاها و خانه ها، روستاهای بلوچستان یکی پس از دیگری خالی از سکنه می شوند.

  به گزارش خبرنگار ما، سیل دی ماه 98 بلوچستان سه هزار میلیارد تومان به زمین های کشاورزی ، خانه ها، باغات و راه ها خسارت زد؛ از مهم ترین عواقب این سیل فرسایش شدید خاک و پیشروی گودال های عمیق یا به زبان محلی گرگروک در نزدیکی روستاهای بلوچستان بود.

  محلی ها از ترس خراب شدن خانه هایشان یکی پس از دیگری در حال تخلیه روستاها هستند. منتخب مردم چابهار، کنارک، دشتیاری، قصرقند و نیشکهر(شهرهای جنوب بلوچستان) در مجلس یازدهم می گوید: پیشروی این گودال ها 300 روستا خالی از سکنه می شود بنابراین از صندوق توسعه محلی در دو بخش 50 میلیارد و 35 میلیارد برای جلوگیری از آن ها اختصاص یافته است.

  معین الدین سعیدی می افزاید: بخش اول 50 میلیاردی تخصیص یافته و در یکی دو ماه آینده عملیات احداث سیل بندی به طول 8 کیلومتر در منطقه عورکی، یکی از اصلی ترین مناطق ایجاد گودال ها و هم چنین بندسارهایی در پایین دست آغاز خواهد شد.

  در ادامه پرونده خبری عواقب سیل بلوچستان در این گزارش ویدیویی به یکی از اصلی ترین مناطق پیشروی این گودال های عمیق، منطقه روستایی عورکی چابهار و مشخصا روستای جنگارک در این منطقه رفتیم.