در حال بارگذاری ...
 • کشاورزان دزفول از آتش زدن بقایای گندم خودداری کنند

  رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول خواستار خودداری کشاورزان از آتش زدن بقایای گندم شد و گفت: این کار باعث آسیب دیدن جدی بافت خاک، آلودگی هوا و تهدید سلامت مردم می شود.

  به گزارش خبرنگار ما، مصطفی استاد چینی گر افزود: آتش زدن بقایای گندم در برخی موارد باعث سرایت آتش از اراضی کشاورزی به جنگل ها و مراتع و وارد آمدن خسارت های سنگین به زیستگاه ها و گونه های جانوری و گیاهی می شود. 
  وی اظهارداشت: درصورت مشاهده هرگونه آتش سوزی بقایای گندم در زمین های کشاورزی طبق قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.

  رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دزفول نیز به خبرنگار ایرنا گفت: معمولا کشاورزان پس از برداشت محصول گندم، بقایای محصول را در مزرعه آتش می زنند که این موضوع از نظر قانونی ممنوع و  برای طبیعت و محیط زیست مضر است. 

  علیرضا فتح الهی از کشاورزان خواست برای حفظ طبیعت و محیط زیست و جلوگیری از آتش گرفتن درختان جنگل ها، مراتع و بیشه زارها از آتش زدن بقایای محصولات خودداری کنند.

  وی افزود: آتش زدن بقایای محصول باعث از بین رفتن حیات وحش موجود در طبیعت و از بین رفتن کیفیت خاک در اثر سوختن مواد آلی و میکروارگانیسم های مفیدخاک می شود.

  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول بیان کرد: گشت و کنترل مستمر در بیشه زار حاشیه رودخانه دز به منظور مقابله با آتش سوزی های عمدی مزارع و جلوگیری از سرایت آتش به بیشه های دزفول انجام می شود.
  وی افزود: شهرستان دزفول در حاشیه رودخانه دز دارای ۶ هزار هکتار  بیشه زار است که اغلب از گونه های پده، بید، گز، کنار و سایر گونه ها هستند.

  برداشت محصول گندم از سطح ۴۰ هزار هکتار از مزارع دیم و آبی شهرستان دزفول از اوایل اردیبهشت ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

  طبق پیش بینی مدیر جهاد کشاورزی دزفول ۱۳۰ هزار تن محصول گندم در این شهرستان برداشت خواهد شد.