در حال بارگذاری ...
 • روستاهای پایلوت صنایع دستی خراسان شمالی انتخاب می شوند

  سرپرست معاونت صنایع دستی خراسان شمالی گفت: در هر شهرستان خراسان شمالی روستاهایی به عنوان پایلوت در جهت توسعه صنایع دستی و فعالیت های هدفمند در این حوزه انتخاب می شوند.

  به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی، محمدرضا قهرمانیان اظهار کرد: در سال جاری که مزین به نام جهش تولید است، با هدف توجه به روستاها به عنوان کانون مهم تولید، برنامه هایی را در دست اقدام داریم.

  وی تصریح کرد: در هر یک از شهرستان های هشتگانه استان، روستاهای پایلوت صنایع دستی انتخاب و با فعالیت هدفمند در این روستاها به دنبال رونق و توسعه این مهم در روستاها هستیم.

  سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی از صنایع دستی به عنوان پیشانی جهش تولید یاد کرد و افزود: سند جهش تولید در این حوزه تهیه شده که حمایت از تولید و بازرگانی، توسعه و ترویج، آموزش، حفظ و احیای رشته های صنایع دستی و توجه به حوزه صادرات از جمله محورهای اصلی این برنامه است.

  وی با تأکید بر شناسایی مشکلات تولید در بخش صنایع دستی، گفت: در برنامه پیشنهادی، فعالیت های سال گذشته ارزیابی و آسیب شناسی شده و وضع موجود نیز بررسی شده است تا بتوانیم به طرحی قابل اجرا و عملیاتی دست پیدا کنیم.