در حال بارگذاری ...
 • مصائب تأمین آب در روستاهای سیستان و بلوچستان

  ۷۰۰ هزار نفر در روستاهای سیستان و بلوچستان شبکه آب ندارند و با تانکرهای آبرسانی سیار، سقایی آبرسانی می شوند.

  به گزارش خبرنگار ما، وزارت نیرو می گوید 700 هزار نفر در روستاهای سیستان و بلوچستان شبکه آب ندارند و با تانکرهای آبرسانی سیار سقایی آبرسانی می شوند؛ سهیمه هر نفر از این آبرسانی سیار روزانه 15 لیتر است.

  شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان می گوید به یک هزار و 300 روستای این استان با بیش از 100 تانکر آب می رساند با این حال بعضی روستائیان می گویند تانکرهای آبرسانی سیار به روستاهایشان نمی آیند چون راه دسترسی مناسبی ندارند.

  شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان می گوید، احداث 18 مجتمع آبرسانی را از سال 86 آغاز کرده و قرار است همه جمعیت روستایی بی آب بلوچستان را تحت پوشش بگیرد، با این حال هنوز از بهره برداری از بسیاری از این مجتمع ها خبری نیست.

  روستاهای فاقد شبکه آب به شیوه هایی غیربهداشتی از گودال های دست ساز آب یا اصطلاحاً به زبان محلی "هوتگ" قضای حاجت می کنند؛ بسیاری از بومیان و فعالان اجتماعی محلی نسبت به فراگیر شدن یک اپیدمی به خاطر نحوه غیربهداشتی برداشت آب توسط جمع بزرگی از روستائیان بلوچستان هشدار می دهند.  در این گزارش میدانی ویدیوئی به روستاهای مختلف بلوچستان رفتیم و روایتی گرفتیم از مصائب تامین آب مردم.