در حال بارگذاری ...
  • آغاز کوچ عشایر به مراتع شهرستان فریدونشهر

    کوچ بیش از سه هزار خانوار عشایری با رعایت دستور العمل های بهداشتی به مراتع شهرستان فریدونشهر در استان اصفهان آغاز شد.

    به گزارش خبرنگار ما، کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت فریدونشهر گفت: سه گروه بهداشتی برای غربالگری عشایر در آغاز ورود به شهرستان در ورودی ها این شهرستان مستقر شده اند.