در حال بارگذاری ...
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی، راهی برای رفع سردرگمی سرمایه گذاران

طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی، راهی برای رفع سردرگمی سرمایه گذاران

فرماندار سلطانیه گفت: سرمایه گذاران با مطالعه نتایج امکان سنجی های طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی به راحتی می توانند در جریان کامل ظرفیت ها و یا نقاط ضعف روستاها قرار گرفته و بدین طریق از بسیاری از هزینه های بی دلیل جلوگیری کنند.

خبر |

۱ ۲  ۳  ۴ »
۱۲ از ۸۸۹ نتیجه
۱ از ۷۵ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰