در حال بارگذاری ...
توسعه شبکه دیتا در ۲۵۵ مرکز روستایی کردستان صورت گرفته است

توسعه شبکه دیتا در ۲۵۵ مرکز روستایی کردستان صورت گرفته است

مدیر مخابرات منطقه استان با اشاره به نقش شبکه دیتا و مزایای آن در بهبود و تسهیل امورات روزمره مشتریان مخابراتی گفت: به منظور توسعه عدالت اجتماعی و بهره گیری یکسان مشتریانِ استان از خدمات و محصولات مخابراتی بر اساس برنامه های دارای اولویت، طی 9 ماهه سال جاری عملیات توسعه شبکه ...


صفحه  1  از  157