در حال بارگذاری ...
آلودگی کرونا به سمت جمعیت روستایی همدان در حال افزایش است

آلودگی کرونا به سمت جمعیت روستایی همدان در حال افزایش است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه آلودگی ویروس کرونا به سمت جمعیت روستایی در حال حرکت و افزایش است، گفت: دورهمی های خانوادگی، شرکت در مجالس ترحیم و عروسی و بی توجهی به توصیه های بهداشتی از مهم ترین علت افزایش شیوع کرونا است.


صفحه  10  از  425